Miljön är viktig för oss

24 Pesula är ett företag som tar hänsyn till miljön. Vi vill för vår del vara med och se till att det går att leva i vårt land och på vår jord, och det gör vi genom att minska belastningen på miljön. Genom att använda våra självbetjäningstvätteriers tjänster deltar du i att minska koldioxidavtrycket från tillverkning och tvätt av textilier.

Från slit och släng till hållbar konsumtion

Regelbunden tvätt av mattor och hemtextilier ger dem en längre livslängd. Ingrodd smuts kan tränga in i tyget så att den blir omöjlig att avlägsna. Smuts och damm sliter också på tyget i längden. Ta alltså bort fläckar när de är nya och tvätta alla hemtextilier och mattor som tål vattentvätt regelbundet och alltid när de är smutsiga.

Rena hemtextilier och mattor är en del av boendehälsan och bekvämligheten. Rena textilier har vackra färger och är fräscha. I samband med tvätten kontrolleras det att mattorna och textilierna är hela och möjliga skador repareras.

Om du tänker göra dig av med användningsdugliga textilier kan du återvinna dem via någon försäljningskanal eller återvinningstjänst. Om du skaffar en begagnad matta som behöver tvättas kan du tvätta den hos 24 Pesula redan innan du tar hem den. Samma gäller naturligtvis också alla andra återvunna textilier. Du kommer väl ihåg att alla mattor, kläder och hemtextilier ska vara rena när de lagras!

I våra tvätterier hittar du lämpliga maskiner för all hushållstvätt som tål vatten.

Egen eller delad?

Det finns inte längre – och behöver inte längre finnas – egna tvättmaskiner och torktumlare i varje hushåll och husbolag.

Delningsekonomi har fått ett uppsving. Genom att dela resurser kan man göra stora besparingar vad gäller såväl tillverkning och transport som den belastning som uppstår när apparater förstörs.

I våra självbetjäningstvätterier finns ett brett urval av maskiner för tvätt och torkning av alla hemtextilier som tål vattentvätt. Med vår hjälp klarar du dig utan egen tvättmaskin och torktumlare om du vill.

Vi vill också utmana de rådande tankemodellerna; vi ersätter inte fullservicetvätterierna, utan vi är ett alternativ till ”privata tvätterier”, dvs. alldeles för överfyllda tvättmaskiner hemma, skrubbning av mattor i tvättrum och på bryggor, torkning som försvåras av vädret eller begränsade boendekvadratmetrar, obekväm tvätt av mattor med trycktvätt, sämre boendehygien på grund av att det är svårt att tvätta eller helt enkelt snabb hantering av ett övervuxet tvättberg. Vi vill underlätta vardagen.

Våra maskiner är tillgängliga utan tidsbokning. Välkommen med i delningsekonomin! Läs mer om vår verksamhetsmodell här.

Färre körkilometrar.

24 Pesula-tvätterierna finns i anslutning till andra tjänster. Det betyder att du medan du tvättar t.ex. kan sköta matinköp, besöka frisören, äta eller shoppa. Genom att samordna dina ärenden sparar du körkilometrar. Här hittar du närmaste 24 Pesula. 

Ekologiskt tvättmedel

Vi använder ett ekocertifierat tvättmedel tillverkat av danska Novadan. Tvättmedlet är flytande, oparfymerat och allergitestat. Samma tvättmedel lämpar sig för vanlig tvätt, mattor, ylle, silke och dun.

Våra tvättmedel har försetts med det nordiska svanmärket. Det är ett mycket högt ansett och strikt övervakat certifikat som förutom miljövänligheten garanterar att produkten är av hög kvalitet. Tvättmedel kan beviljas certifikatet enligt följande kriterier:

Doseringsmängderna för tvättmedlen som används vid 24 Pesula har testats noggrant och justerats till en nivå som är optimal för våra tvättmaskiner. På detta sätt har miljöbelastningen på grund av överflödig användning av tvättmedel kunnat elimineras.

Effektiv användning av tvättmedel minskar energiförbrukningen, då tvättemperaturen och tvättiden kan hållas på en lägre nivå.  

Sparsamma tvättprogram och stora maskiner

Våra tvättprogram har optimerats för stora mängder tvätt. Maskinerna tar in färdigt uppvärmt vatten, vilket innebär att den lokala vattenuppvärmningen med små motstånd inte förorsakar någon extra topp i energiförbrukningen. Tack vare detta behöver tvättprogrammen inte pruta på tvätteffekten, sköljningen och centrifugeringen, utan ett optimalt tvättresultat kan åstadkommas på en halvtimme. Genom att använda fläckborttagningsmedel på fläckar och ingrodd smuts sparar du energi, då tvätten inte behöver tvättas flera gånger och textiliernas livslängd förlängs. 

Den höga kapaciteten hos våra maskiner (9-19 kg) gör det möjligt att behandla en stor mängd tvätt under tvättiden på 30 minuter. Om en motsvarande mängd tvättas med en maskin som finns hemma innebär det cirka 3 maskiner, och tvättprogrammens sammanlagda längd är i genomsnitt 9 timmar.

Energieffektiv och hälsosam torkning

De högeffektiva torktumlarna och de låsbara torkskåpen minimerar energiförbrukningen som torkningen ger upphov till. Visste du att torkning hemma i rumstemperatur förbrukar mycket energi? Energiförbrukningen uppstår när den fuktiga inomhusluften avlägsnas via ventilationssystemet.

Och visste du att torkning av tvätt i en bostad kan utgöra en hälsorisk? En kontinuerligt förhöjd luftfuktighet leder till fuktproblem och ökar allergisymptomen.

Läs mer i MTV-uutisets artikel här. 

If you use the [wpsl_map] shortcode outside a store page, then you need to set the ID or category attribute.